Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Aby obliczyć pole zacieniowanej figury, od pola większego wycinka (wycinek ten jest półkolem o promieniu równym 3) odejmujemy pole mniejszego wycinka (wycinek ten jest ćwiartką koła o promieniu równym 2). Oznaczmy:

P 1 - pole większego wycinka

P 2 - pole mniejszego wycinka

  

 

Pole zacieniowane wynosi:

`P_z=P_1-P_2=9/2pi-pi=7/2pi=3,5pi\ [j^2]`  

Odp: C