Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Obwód koła obliczamy ze wzor:

 

gdzie r - długość promienia koła

Przyjmijmy, że:

  

 

`"a)"\ d=10\ cm`  

d - długość średnicy koła

Długość promienia jest dwa razy krótsza od średnicy koła, więc:

`r=5\ cm`  

 

Obwód koła wynosi:

`l=2pi*5=10pi\ [cm]`  

Wyznaczmy przbliżoną wartość obwodu koła:

`l=10pi~~10*3,14=31,4\ [cm]`  

Wynik mamy podac z dokładnością do 1 cm, więc:

`31,4~~31\ [cm]`  

 

Odp: Obwód koła o średnicy 10 cm wynosi (z dokładnością do 1 cm) 31 cm.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"b)"\ r=1\ m=100\ cm`  

Obwód koła wynosi:

`l=2pi*100=200pi\ [cm]`   

Wyznaczmy przbliżoną wartość obwodu koła:

`l=200pi~~200*3,14=628\ [cm]`  

Otrzymany wynik, posiada już dokładność 1 cm.

 

Odp: Obwód koła o promieniu 1 m wynosi (z dokładnością do 1 cm) 628 cm.