Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Wiadomo, że ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wiemy, że:

 

 

 

Z pierwszej równości, korzystając z definicji pierwiastka kwadratowego, obliczmy wartość abc:

 

 

  

 

`20=abc`  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`  

Możemy także w inny sposób obliczyć wartość abc.

`sqrt(abc)=2sqrt5`  

Po prawej stronie możemy włączyć liczbę 2 pod znak pierwiastka. W tym celu podnosimny ją do potęgi drugiej i włączamy pod pierwiastek:

`sqrt(abc)=sqrt(4*5)`  

`sqrt(abc)=sqrt20`  

`abc=20`  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Podstawmy obliczoną wartość do drugiego równania (w miejsce abc podstawiamy 20).

`root(3)(20d)=5root(3)2`    

Podobnie jak powyżej możemy dalsze obliczenia przeprowadzić korzystając z definicji pierwiastka stopnia trzeciego lub włączając liczbę 5 pod znak pierwiastka stopnia trzeciego (wtedy musimy podnieś 5 do potęgi trzeciej).

W zadaniu skorzystamy z definicji pierwiastka stopnia trzeciego:

`(5root(3)2)^3=20d`  

`5^3*(root(3)2)^3=20d`  

`125*2=20d`  

`250=20d\ \ \ \ \ \ \ |:20`  

`d=12,5`