Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Jaki znak (<,>,=) należy ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

Zapiszmy 3, jako pierwiastek z pewnej liczby  (3= 9).

 

 

        Stąd:

 

 

 

Zapiszmy 4, jako pierwiastek z pewnej liczby (4= 16).

 

   

        Stąd:

 

  

 

Zapiszmy 10, jako pierwiastek z pewnej liczby (10= 100).

 

   

        Stąd:

  

  

  

Zapiszmy 7, jako pierwiastek z pewnej liczby (7= 49).

 

   

        Stąd:

 

  

 

Zapiszmy 11, jako pierwiastek z pewnej liczby (11= 121).

 

   

        Stąd:

  

  

 

Bez użycia kalkulatora trudno jest wyznaczyć liczbę, której pierwiastek wynosi 41.

Możemy jednak zauważyć, że:

 

Pierwiastek z 1600 wyznaczamy bez trudu ( 1600=40).

 

Jeżeli liczba  1500 jest mniejsza od 40, to tym bardziej jest mniejsza od 41.

 

        Stąd:

   

  

  

 

Zapiszmy 3 / 2 , jako pierwiastek z pewnej liczby ( 3 / 2 = 9 / 4 ).

`\ \ \ sqrt3\ \diamond\ sqrt(9/4)`   

`\ \ \ sqrt3\ \diamond\ sqrt(2 1/4)`

`\ \ \ sqrt3>sqrt(2 1/4)`

        Stąd:

`\ \ \ sqrt3>1,5`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`"h)"\ sqrt5\ \diamond\ 2,3`  

`\ \ \ sqrt5\ \diamond\ 2 3/10`   

`\ \ \sqrt5\ \diamond\ 23/10`  

Zapiszmy  23 / 10 , jako pierwiastek z pewnej liczby ( 23 / 10 = 529 / 100 ).

`\ \ \ sqrt5\ \diamond\ sqrt(529/100)`   

`\ \ \ sqrt5\ \diamond\ sqrt(5 29/100)`  

`\ \ \ sqrt5>sqrt(5 29/100)`

        Stąd:

`\ \ \ sqrt5>2,3`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"i)"\ root(3)7\ \diamond\ 2`  

Zapiszmy 2, jako pierwiastek trzeciego stopnia z pewnej liczby (2= ³√8 ).

`\ \ \ root(3)7\ \diamond\ root(3)8`  

`\ \ \ root(3)7<root(3)8`     

        Stąd:

`\ \ \ root(3)7<2`     

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`"j)"\ root(3)30\ \diamond\ 3`  

Zapiszmy 3, jako pierwiastek trzeciego stopnia z pewnej liczby (3= ³√27 ).

`\ \ \ root(3)30\ \diamond\ root(3)27`  

`\ \ \ root(3)30>root(3)27`     

        Stąd:

`\ \ \ root(3)30>3`    

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`"k)"\ root(3)999\ \diamond\ 11`   

Bez użycia kalkulatora trudno jest wyznaczyć liczbę, której pierwiastek trzeciego stopnia wynosi 11.

Możemy jednak zauważyć, że:

`\ \ \ root(3)(999)<root(3)(1000)`   

Pierwiastek trzeciego stopnia z 1000 wyznaczamy bez trudu ( ³√1000= 10).

`\ \ \ root(3)(999)<10`  

Jeżeli liczba  ³√999  jest mniejsza od 10, to tym bardziej jest mniejsza od 11.

`\ \ \ root(3)(999)<10<11`   

        Stąd:

`\ \ \ root(3)(999)<11`    

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`"l)"\ root(3)(123)\ \diamond\ 5,2`  

Bez użycia kalkulatora trudno jest wyznaczyć liczbę, której pierwiastek trzeciego stopnia wynosi 5,2.

Możemy jednak zauważyć, że:

`\ \ \ root(3)(123)<root(3)(125)`   

Pierwiastek trzeciego stopnia z 125 wyznaczamy bez trudu ( ³√125= 5).

`\ \ \ root(3)(123)<5`  

Jeżeli liczba  ³√123  jest mniejsza od 5, to tym bardziej jest mniejsza od 5,2.

`\ \ \ root(3)(123)<5<5,2`   

        Stąd:

`\ \ \ root(3)(123)<5,2`