Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Ile razy liczba 2¹⁷ jest ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Aby obliczyć, ile razy liczba 2 17 jest mniejsza od liczby 2 20 , dzielimy liczbę 2 20  przez liczbę 2 17 (sprawdzamy, ile razy mniejsza liczba "zmieści się" w większej liczbie).

 

W liczniku mnożymy liczbę 2 dwadzieścia razy, a w mianowniku mnożymy liczbę 2 siedemnaście razy. Stąd licznik i mianownik możemy skrócić przez siedemnaście pomnożonych przez siebie dwójek.

 

Liczba 2 17  jest 8 razy mniejsza od liczby 2 20

Odp: D