Historia
 
My i historia 5. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Wpisz we właściwe rubryki tabeli nazwy zaznaczonych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie