Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Poniżej zostały wypisane obowiązki urzędników 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Poniżej zostały wypisane obowiązki urzędników

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

K - obowiązki kasztelana

W - obowiązki wojewody

 

[K] Dowodził obroną grodu.

[W] W zastępstwie panującego dowodził wojskiem.

[K] Sprawował sądy w grodzie. 

[K] Przygotowywał gród do obrony. 

[K] Ściągał daniny od podległej mu ludności.

[W] Rządził krajem pod nieobecność panującego.