Historia
 
My i historia 5. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Przeczytaj fragment kroniki biskupa Thietmara 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przeczytaj fragment kroniki biskupa Thietmara

5 Zadanie
6 Zadanie

a) Określ jakiego wydarzenia dotyczy tekst .

- Cytowany tekst źródłowy dotyczy zjazdu gnieźnieńskiego, który miał miejsce w 1000 roku.

b) Opisz zachowanie Ottona III przed grobem świętego Wojciecha

- Cesarz niemiecki Otton III padł na kolana przed grobem świętego Wojciecha. Zalany łzami prosił męczennika o wstawiennictwo, tak by po śmierci mógł dostąpić chwały zbawienia.

c) Podaj imię arcybiskupa gnieźnieńskiego

- Ówczesny arcybiskup gnieźnieński to Radzim Gaudenty.

d) Wyjaśnij, jakie więzy pokrewieństwa łączyły arcybiskupa gnieźnieńskiego i świętego Wojciecha .

- Radzim Gaudenty i święty Wojciech byli braćmi. Łączyły ich więzy krwi.

e) Napisz, który biskup nie został podporządkowany arcybiskupowi gnieźnieńskiemu .

- Arcybiskupowi gnieźnieńskiemu nie został podporządkowany poznański biskup - Unger.