Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Wskaż wszystkie poprawne dokończenia ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia ...

4 Zadanie
5 Zadanie
1 Zadanie

I. Szukamy takich n, dla kórych zachodzi nierówność:
 

Sprawdzamy, dla których n nierówność ta jest prawdziwa.  

   
 

Zatem:
 

 

 

Zatem:
 

  

 

Zatem:
 

 

 

 

Dla n równego 4, 5 i 6 liczba 2 n jest większa od 10 i mniejsza od 100. 

Poprawne odpowiedzi to: A. 4 , B. 5 , C. 6
 


II. Szukamy takich n, dla kórych zachodzi nierówność:
 

Sprawdzamy, dla których n nierówność ta jest prawdziwa.  

 

 

 

    
  

Zatem:
   

  

    

Zatem:
  

   

 

 

Dla n równego 3 i 4 liczba 3 n  jest większa od 10 i mniejsza od 100. 

Poprawne odpowiedzi to:  B. 3 C. 4
 


III. Szukamy takich n, dla kórych zachodzi nierówność:
  

Sprawdzamy, dla których n nierówność ta jest prawdziwa.  

 

 

  

    
  

Zatem:
   

   

    

 

   

 

   

Dla n równego 3 liczba 4 n  jest większa od 10 i mniejsza od 100. 

Poprawna odpowiedź to:  B. 3
 


IV. Szukamy takich n, dla kórych zachodzi nierówność:
  

Sprawdzamy, dla których n nierówność ta jest prawdziwa.  

 

`2^-7=(1/2)^7=1/128`   

`1/128 \ < \ 1/100`    

`-> \ ul(ul(n=-6))`     
`2^-6=(1/2)^6=1/64`    

Zatem:
`1/100 \ < \ 2^-6 \ < \ 1/10`     

`-> \ ul(ul(n=-5))`     

`2^-5=(1/2)^5=1/32`      

Zatem:

`1/100 \ < \ 2^-5 \ < \ 1/10`    

`-> \ ul(ul(n=-4))`      

`2^-4=(1/2)^4=1/16`   
Zatem:

`1/100 \ < \ 2^-4 \ < \ 1/10`    

Dla n równego -6, -5 oraz -4 liczba 2 n  jest większa od 1 / 100 i mniejsza od  1 / 10

Poprawne odpowiedzi to:  B. -6 , C. -5 , D. -4.