Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe. 3.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

4 Zadanie
5 Zadanie

W zadaniu 5 na stronie 30 udowodniliśmy wzór:
 

gdzie:
h - długość wysokości opuszczonej w wierzchołka kąta prostego
a, b - długości odcinków na jakie wysokość h podzieliła przeciwprostokątną 


Zatem:
 


Odpowiedź:
Długość wysokości h jest równa 6