Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Która z poniższych informacji wystarcza ... 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Która z poniższych informacji wystarcza ...

5 Zadanie
1 Zadanie

Wystarczająca jest informacja C. AB || DE

Jeżeli poprowadzimy proste AB i DE, to będą one równoległe. 
Proste te przecinamy trzecią prostą AE. 
Kąty BAC i DEC mają równe miary , równe 90 o , gdyż są to kąty naprzemianległe. 

Kąty ECD i ACB mają równe miary, gdyż są to kąty wierzchołkowe. 

Proste AB i DE przecinamy prostą BD. 
Kąty ABC i EDC mają równe miary , gdyż są to kątynnaprzemianległe.

Odpowiednie kąty w trójkącie CAB mają takie same miary jak odpowiednie kąty w trójkącie CED. 

Na podstawie cechy kąt-kąt-kąt możemy stwierdzić, że trójkąty te są podobne.