Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia ...

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

 
  
`\ \ \ 7^n=7^(4-2-2)`  

Zatem:
`n=4-2-2`  
`n=0`  

Poprawne dokończenia zdania to: A. i C.  


`II. \ x^-6/x^2:(x^-8*x^-2)=0,04`  
`\ \ \ \ \ x^(-6-2):(x^(-8+(-2)))=0,04`  
`\ \ \ \ \ x^-8:x^-10=0,04`  
`\ \ \ \ \ x^(-8-(-10))=0,04`  
`\ \ \ \ \ x^(-8+10)=0,04`  
`\ \ \ \ \ x^2=0,04`  
`\ \ \ \ \ x=0,2 \ \ \ "lub" \ \ \ x=-0,2`  
`\ \ \ \ \ x=1/5 \ \ \ "lub" \ \ \ x=-1/5`  

Poprawne odpowiedzi to: A. i D.    


`III. \ (x^(-n-3))/(x^(-n-2))=x^(-n-3-(-n-2))=x^(-n-3+n+2)=x^-1`  

Poprawna odpowiedź to: C.