Matematyka
 
Liczy się matematyka 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Uzasadnij, że √3+2√2=√2+1 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

Ponieważ obie strony równania są dodatnie, możemy podnieść równanie obustronnie do kwadratu. Gdybyśmy mieli jedną stronę równania ujemną, a drugą dodatnią, nie moglibyśmy podnieść równania stronami do kwadratu, gdyż zmieniłoby nam to wynik rozwiązywanego (lub uzasadnianego) równania.