Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

    `root(3)(3*2*2*5*3*3*5*5*2) \ "cm"^3=`  

`root(3)(2^3*3^3*5^3) \ "cm"^3=root(3)((2*3*5)^3) \ "cm"^3=root(3)(30^3) \ "cm"^3=30 \ "cm"^3`  

Odpowiedź:

Objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach wynosi 30 cm 3 .