Matematyka
 
Liczy się matematyka 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Podaj przykład takiej liczby dodatniej, aby jej pierwiastek 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Odpowiedź:

Przykłady liczb dodatnich spełniających opisaną zależność: