Matematyka
 
Liczy się matematyka 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Promień koła zwiększono o 10%. O ile procent zwiększył 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Promień koła zwiększono o 10%. O ile procent zwiększył

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

Obwód koła o promieniu r wynosi:

Promień o 10% większy od promienia r ma długość:

Obwód koła o promieniu o 10% większym:

Obliczmy jaki procent obwodu koła o promieniu r stanowi obwód koła o promieniu o 30% większym:

 

Obwód koła l 2 stanowi 110% obwodu koła l, czyli obwód koła zwiększył się o 10%.

 

Pole koła o promieniu r wynosi:

 

Pole koła o promieniu o 10% większym wynosi:

 

Obliczmy jaki procent pola koła o promieniu r stanowi pole koła o promieniu o 10% większym:

Pole koła P2 stanowi 121% pola koła P, czyli pole to zwiększyło się o 21%.

Odpowiedź: Obwód koła zwiększył się o 10%, a jego pole o 21%.