Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

Oblicz wartość minimalnej prędkości, z którą trzeba...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Wypiszmy dane liczbowe podane w zadaniu:

 

 

 

 

Będziemy korzystać z wzoru na zasięg rzutu poziomego:

  

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Przekształcamy wzór, aby otrzymać prędkość:

 

 

Zamieniamy stronami:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_0=30\ m*sqrt( (10\ m/s^2)/(2*(25\ m-5\ m))) = 30\ m*sqrt((10\ m/s^2)/(2*20\ m)) = 30\ m*sqrt((10\ m/s^2)/(40\ m))=`  

`30\ m*sqrt(0,25\ 1/s^2) = 30\ m*0,5\ 1/s = 15\ m/s`