Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Autobus jedzie ze stałą szybkością 72 km/h prawym pasem... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Autobus jedzie ze stałą szybkością 72 km/h prawym pasem...

1 Zadanie
2 Zadanie

Wypisujemy dane liczbowe podane w zadaniu:

  

  

  

 

 

Przyspieszenie motocyklisty w trakcie wyprzedzania autobusu będzie miało postać:

 

Gdzie:

 

 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

`a_m=(v_a*( v_(m2) -v_(m1) ))/s_a`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a_m = (20\ m/s*(35\ m/s-25\ m/s) )/(50\ m) = (20\ m/s*10\ m/s)/(50\ m) = (200\ m^2/s^2)/(50\ m) = 4\ m/s^2`  

 

Średnia szybkość w trakcie wyprzedzania autobusu będzie wynosiła:

`v_"śr" = (Deltas)/(Deltat)`  

Gdzie:

`Deltas= s_m`  

Wówczas otrzymujemy, że:

`v_"śr" = s_m/(s_a/v_a)`  

`v_"śr" = s_m/s_a * v_a `  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_"śr" = (75\ m)/(50\ m) * 20\ m/s =1,5 *20\ m/s = 30\ m/s = 30*(0,001\ km)/(1/(3600)\ h) = 108\ (km)/h`