Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Przykład 2.17 rozwiąż w układzie... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Rozpatrujemy siłę F z jaką porusza się deska. Siła, która nadaje desce przyspieszenie ma postać:

 

gdzie m jest masą deski wraz z klockiem, a jest przyspieszeniem deski. Zakładamy, że klocek leży na desce nieruchomo w tym przypadku.