Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017
Przeanalizuj odpowiedzi udzielone przez... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przeanalizuj odpowiedzi udzielone przez...

126 Zadanie
127 Zadanie

1. Tylko dwójka rozmówców miała rację. Byli to  Damian  Aneta , choć wody o której mówi  Damian  zdecydowanie nie powinno się pić ze względów zdrowotnych. Wypowiedź  Urszuli dotyczy wody, która zbiera się na pokrywce garnka, lub wieczku czajnika, a nie objętości gotującej się wody. Argumentacja  Krzysztofa również jest niepoprawna jako że zapomniał, że w wodzie z kranu znajdują się rozpuszczone sole mineralne oraz gazy.

2. W gotowanej wielokrotnie wodzie stężenie:

A. gazów w wodzie będzie  malało

B. jonów azotanowych(V)  wzrośnie

Stężenie gazów będzie malało, ponieważ wraz z podwyższaniem temperatury (podczas gotowania) gazy te będą ulatniać się z wody. Stężenie jonów rozpuszczonych w wodzie będzie natomiast rosło, ponieważ podczas wielokrotnego gotowania wody odparowujemy część rozpuszczalnika (wody) a więc zatężamy roztwór (zwiększamy stężenie)

3. Już przy pierwszym gotowaniu wody stężenie jonów wapnia w wodzie  wzrośnie.