Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017

a)

Aktywność litowców wzrasta wraz ze wzrostem promienia atomowego pierwiastków (czyli w dół grupy). Najmniej aktywny jest więc lit, najbardziej aktywny - cez. 

Pierwiastki z grupy litowców uszeregowane według wzrastającej aktywności:

b)

Reakcja litowca z wodą:

Reakcja ta prowadzi do otrzymania wodorotlenku litowca, a drugim produktem reakcji jest wodór.