Chemia
 
Chemia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017
Do szczelnego zbiornika wprowadzono... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Do szczelnego zbiornika wprowadzono...

485 Zadanie
486 Zadanie
487 Zadanie
488 Zadanie

W zbiorniku zaszła następująca reakcja:

Z równania reakcji wynika, że reagenty zmieszano w stosunku objętościowym 2:1. Stosunek masowy wynosi natomiast:

Wiemy, że w wyniku tej reakcji powstało 0,9 g wody. Wyliczmy zatem (korzystając z metody proporcji) ile gramów wodoru oraz tlenu wzięło udział w reakcji:

Oznacza to, że w reakcji wzięło udział 0,1g wodoru oraz 0,8g tlenu. 

 

Stosunek objętościowy

Stosunek masowy

Masa wodoru przed zainicjowaniem reakcji

Masa tlenu przed zainicjowaniem reakcji