Chemia
 
Chemia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017
Przeprowadzono chemiczną reakcję zobojętniania... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeprowadzono chemiczną reakcję zobojętniania...

481 Zadanie
482 Zadanie
483 Zadanie
484 Zadanie

Zachodzi reakcja opisana równaniem:

Z równania tej reakcji wynika, że 2 mole NaOH reagują z 1 molem H 2 SO 4 . Oznacza to, że stosunek molowy tych substratów wynosi 2:1

Aby obliczyć stosunek masowy tych substratów musimy najpierw policzyć masy każdego z nich

Wiemy już, że oba substraty reagują w stosunku molowym 2:1, ich stosunek masowy musi się więc odnosić również do liczby moli. Oznacza to, że 2 . 40g NaOH reaguje z 98g H 2 SO 4 :

Stosunek masowy substratów reakcji wynosi więc:

 

Stosunek molowy:

Stosunek masowy: