Chemia
 
Chemia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017
Poniżej podano charakterystykę... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

1. Stopień utlenienia pierwiastka X wynosi III, a więc wzór tego tlenku będzie następujący:

Masa cząsteczkowa tego tlenku jest 10 razy większa od masy atomowej tlenu. Masa atomowa tlenu wynosi 16u, więc masa tlenku będzie równa 160u. Znając ogólny wzór tlenku oraz jego masę cząsteczkową możemy wyznaczyć masę pierwiastka X a na tej podstawie jego symbol.

Wzór tlenku:

2. Tlenek pierwiastka Y jest w temperaturze pokojowej cieczą. Dodatkowo jest świetnym rozpuszczalnikiem wielu substancji, ale nie tlenku pierwiastka X. Wiemy, że tlenek pierwiastka X, czyli tlenek żelaza(III) nie rozpuszcza się w wodzie, możemy więc stwierdzić, że tlenkiem pierwiastka Y będzie woda H 2 O, a samym pierwiastkiem Y jest wodór H

3. Pierwiastek Z ma wartościowość, która jest równa sumie wartościowości pierwiastka X (III) oraz Y (I). Wynosi ona więc IV, a wzór tlenku pierwiastka Z ma wzór ZO 2 . Wagowo, tlenek ten zawiera 53,3% tlenu. Na podstawie tych informacji możemy wyznaczyć masę pierwiastka Z oraz jego symbol. Skoro masa tlenu stanowi 53,3% masy związku, to masa pierwiastka Z stanowi 100%-53,3%=46,7% masy związku.

Masa pierwiastka Z wynosi 28u, jest to więc krzem Si, a jego tlenek ma wzór SiO 2 .

 

Wzory tlenków:

tlenek pierwiastka X:

tlenek pierwiastka Y:

tlenek pierwiastka Z: