Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017

Zapiszmy równanie reakcji opisanej w zadaniu:

`#(Fe_xO_y)_(58g)+yH_2\ ->\ xFe+#(yH_2O)_(18g) `

Do reakcji użyto 58g tlenku żelaza i otrzymano 18g wody. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że powstała tylko jedna cząsteczka wody (ponieważ masa cząsteczkowa wody to właśnie 18g). Skoro powstała jedna cząsteczka wody, to do reakcji wszedł tylko jeden atom tlenu - czyli współczynnik y=1. Tlenek żelaza, w którym występuje tylko jeden atom tlenu to tlenek żelaza(II) FeO czyli magnetyt

Odpowiedź: Tak, redukowanym tlenkiem mógł być magnetyt