Chemia
 
Chemia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017
Do stężonego roztworu wodnego... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Magnez w roztworach wodnych (a z takim mamy do czynienia) reaguje z wodą z utworzeniem wodorotlenku magnezu i wydzieleniem wodoru. Zachodzi więc reakcja:

W rozworze wodnym również stężony chlorek żelaza(III) ulega hydrolizie:

A powstały w jej wyniku kwas solny reaguje z magnezem z wydzieleniem wodoru:

Powstałym gazem jest więc  wodór H 2