Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017

Stosunek masy chromu do masy tlenu w tym tlenku wynosi 13:12. Wiemy, że masa atomowa tlenu wynosi 16u a masa atomowa chromu wynosi 52u. Zapiszmy równanie, w którym wyznaczymy ilość poszczególnych atomów w tlenku, co pozwoli nam ustalić jego wzór:

`x*55u*12=y*16u*13 `

`x*660u=y*208u\ \ |(\ :\ 208u) `

`3x=y `

Powyższy wynik oznacza, że na każdy atom chromu przypadają 3 atomy tlenu.  Wzór tlenku będzie więc następjący:

`CrO_3 `

Tlenek ten ma charakter kwasowy