Chemia
 
Chemia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017
Poniżej podano nazwy systematyczne... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Poniżej podano nazwy systematyczne...

407 Zadanie
408 Zadanie
409 Zadanie
410 Zadanie

dichlorek węglan ołowiu(II):

W związku tym występują dwa atomy chloru oraz reszta kwasu węglowego a także atomy ołowiu(II). Nazwa tworzona jest "od tyłu" wzoru soli, jednakże z uwględnieniem kolejności alfabetycznej reszt kwasowych. Oznacza to, że metal będzie się znajdował na początku wzoru soli, następnie będą znajdować się atomy chloru (alfabetycznie) a na końcu reszta kwasu węglowego. Obliczając stopnie utlenienia reszt kwasowych możemy zauważyć, że reszta kwasu węglowego ma stopień utlenienia równy -II a reszta kwasu solnego (czyli atomy chloru) -I (każdy z nich). Łącznie daje nam to stopień utlenienia reszt kwasowych równy -IV. Atom ołowiu wystęuje tutaj (zgodnie z podaną nazwą) na +II stopniu utlenienia. Aby więc zbalansować dodatnie i ujemne ładunki we wzorze, musimy umieścić w nim dwa atomy ołowiu.

azotan(V) wapnia-woda(1/4):

Azotan(V) wapnia-wod(1/4) to prosta sól uwodniona. Zapis ten informuje nas, że na jedną cząsteczkę azotanu(V) wapnia przypadają 4 cząsteczki wody

siarczan(VI) wodorotlenek glinu:

Podobnie jak w powyższym przykładzie, wzór zapisany jest "od tyłu" w stosunku do nazwy soli. Na początku wzoru znajdować się więc będzie atom glinu (stopień utlenienia +III), później reszta od wodorotlenu (OH - stopień utlenienia -I) oraz reszta kwasu siarkowego(VI) - stopień utlenienia -II. Po zapisaniu tego wzoru i zsumowaniu ładunków (dodatnich i ujemnych) okazuje się, że wzór soli jest zbilansowany