Chemia
 
Chemia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017

Uczniowie otrzymali w laboratorium gazy...

351 Zadanie
352 Zadanie
353 Zadanie
354 Zadanie

 

Sposób

(1)

(2)

(3)

Nazwa gazu

etan

amoniak

tlenek azotu(IV)