Chemia
 
Chemia. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017

Oceń, czy można całkowicie rozpuścić...

351 Zadanie
352 Zadanie
353 Zadanie
354 Zadanie

Dane:

Szukane:

Czy da się rozpuścić 1 mol SO 2 w 1 dm 3 H 2 O?

Rozwiązanie:

Wyznaczamy masę posiadanej wody, korzystając z danych na temat objętości i gętości wody:

Wyznaczamy masę 1 mola SO 2 :

Z tabeli wiemy, że rozpuszczalność tlenku siarki(IV) w temperaturze 20 o C wynosi 10,6g na 100g wody. Obliczmy ile gram tlenku siarki(IV) możemy w tej temperaturze rozpuścić w 1dm 3 (100g) wody. Skorzystamy z metody proporcji:

Z obliczeń wynika, że w 1dm 3 wody można rozpuścić aż 106g tlenku węgla(IV) (w temperaturze 20 o C). Oznacza to, że możliwe jest całkowite rozpuszczenie 1 mola tego gazu w 1 dm 3 wody

 

Odpowiedź: Tak, w 1 dm 3 wody o temperaturze 20 o C można całkowicie rozpuścić 1 mol SO 2