Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017
Oceń, czy można całkowicie rozpuścić... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń, czy można całkowicie rozpuścić...

351 Zadanie
352 Zadanie
353 Zadanie
354 Zadanie

Dane:

`R_(SO_2)=10,6g|100g\ H_2O `

`V_(H_2O)=1dm^3=1000cm^3 `

`d_(H_2O)=1g/(cm^3) `

`n_(SO_2)=1mol `

Szukane:

Czy da się rozpuścić 1 mol SO 2 w 1 dm 3 H 2 O?

Rozwiązanie:

Wyznaczamy masę posiadanej wody, korzystając z danych na temat objętości i gętości wody:

`m_(H_2O)=V*d=1000cm^3*1g/(cm^3)=1000g `

Wyznaczamy masę 1 mola SO 2 :

`M_(SO_2)=M_S+2*M_O=32g/(mol)+2*16g/(mol)=32g/(mol)+32g/(mol)=64g/(mol) `

Z tabeli wiemy, że rozpuszczalność tlenku siarki(IV) w temperaturze 20 o C wynosi 10,6g na 100g wody. Obliczmy ile gram tlenku siarki(IV) możemy w tej temperaturze rozpuścić w 1dm 3 (100g) wody. Skorzystamy z metody proporcji:

`10,6g\ SO_2\ \ -\ \ 100g\ H_2O `

`\ \ x\ \ \ SO_2\ \ -\ \ 1000g\ H_2O `

`x=(1000g*10,6g)/(100g)=106g `

Z obliczeń wynika, że w 1dm 3 wody można rozpuścić aż 106g tlenku węgla(IV) (w temperaturze 20 o C). Oznacza to, że możliwe jest całkowite rozpuszczenie 1 mola tego gazu w 1 dm 3 wody

 

Odpowiedź: Tak, w 1 dm 3 wody o temperaturze 20 o C można całkowicie rozpuścić 1 mol SO 2