Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania: 2017
W wyniku rozpadu jądra atomowego... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W wyniku rozpadu jądra atomowego...

14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie

Pierwiastek promieniotwóczy E uległ dwóm przemianom α oraz jednej przemianie β-, w wyniku czego powstało jądro  212 83 Bi. Wiedząc w jaki sposób zachodzą opisane przemiany (emisja jądra helu oraz emisja elektronu) możemy określić, jądro jakiego atomu uległo przemianom. 

Idąc od tyłu, zakładamy że jądro Bi powstało przez emisję cząstki β- z pierwiastka X:

Jądro ołowiu powstało w wyniku przemiany α pierwiastka Y (pierwiastek Y wyemitował jądro helu)

Jądro polonu powstało w wyniku przemiany α pierwiastka Z (pierwiastek Z wyemitował jądro helu)

Jądrem, które uległo wszystkim przemianom było więc jądro radonu: