Fizyka
 
Świat fizyki. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Pod redakcją Marii Fiałkowskiej
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Masa Księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi.... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Masa Księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi....

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Wiemy, że obliczając ciężar ciała korzystamy z wzoru:

 

gdzie F jest siłą oddziałującą pomiędzy masami m 1 i m 2 , r jest odległością pomiędzy oddziałującymi ciałami, G jest stałą grawitacyjną. Wówczas siła oddziałująca pomiędzy Ziemią, a osobą będącą na jej powierzchni wynosi:

  

Gdzie M Z jest masą Ziemi, m jest masą ciała będącego na Ziemi, R Z jest promieniem Ziemi. Analogiczny wzór zapisujemy dla tego samego ciała znajdującego się na Księżycu.

 

Gdzie M K jest masą Księżyca, R K jest promieniem Księżyca.  Wiemy, że:

  

  

 

 

Obliczmy stosunek ciężaru na Księżycu do ciężaru na Ziemi:

        

Otrzymaliśmy, że ciężar ciała na Księzycu jest 0,165 ciężaru Ziemi. Obliczmy ciężar ciała na Ziemi. Przyjmujemy, że ważymu 60 kg:

 

Wówczas ciężar ciała na Ziemi wynosi:   

 

 

Wówczas ciężar ciała na Księżycu wynosi: