Fizyka
 
Świat fizyki. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Pod redakcją Marii Fiałkowskiej
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Przyjmując, że odległość pomiędzy aparaturą laserową... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przyjmując, że odległość pomiędzy aparaturą laserową...

1 Zadanie
2 Zadanie

Korzystamy z wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym, który ma postać:

 

Gdzie v jest prędkością, s jest przebytą drogą, t jest czasem w jakim ciało pokonało drogę. Dla naszego przypadku mamy, że:

 

Wiemy, że nasza droga została przebyta dwukrotnie. Otrzymujemy wówczas, że:

  

gdzie:

 

Oznacza to, że wzór na czas ma postać:

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: