Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Pod redakcją Marii Fiałkowskiej
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Częstotliwość ruchu kulki ( w przypadkach przedstawionych.... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Częstotliwość ruchu kulki ( w przypadkach przedstawionych....

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Wiemy, że wzór na siłę dośrodkową ma postać:

 

Gdzie Fr jest siłą dośrodkową, m jest masą ciała poruszającego się po okręgu, v jest jego prędkością liniową, r jest promieniem po jakim porusza się ciało. Prędkość liniową ciał możemy wyrazic za pomocą wzoru:

 

gdzie ω jest prędkością kątową ciała, która możemy wyrazic za pomoca wzoru:

 

gdzie f jest częstotliwością. Wówczas otrzymujemy, że wzór na prędkość liniową ciała zależny od częstotliwości ma postać:

 

Przekształcamy wzór, tak aby wyznaczyć zależnośc częstotliwości od prędkości liniowej ciała:

 

Odwracamy stronami:

 

Teraz obliczamy częstotliwość dla poszczególnych przypadków ruchu:

I PRZYPADEK:

 

 

Wówczas częstotliwość wynosi:

 

II PRZYPADEK:

 

 

Wówczas częstotliwość wynosi:

`f=(4\ m/s)/(2*pi*0,5\ m) = (4\ m/s)/(pi\ m)=4/pi\ 1/s`  

III PRZYPADEK

`v=2\ m/s `  

`r_2=r/2=(0,5\ m)/2=0,25\ m`  

Wówczas częstotliwość wynosi:

`f=(2\ m/s)/(2*pi*0,25\ m)= (2\ m/s)/(0,5*pi\ m)= 4/pi\ 1/s`  

Oznacza to, że otrzymujemy odpowiedź:

`b)\ "taka sama w drugim i trzecim przypadku, a w pierwszym dwa razy mniejsza"`  

Odpowiedź:

`b`