Fizyka
 
Spotkania z fizyką 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bartłomiej Piotrowki
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Oceń prawdziwość zdań...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

1.

W kryształach sąsiednie atomy przyciągają się bardzo słabo.

P

F

2.

W tworzywach sztucznych atomy są ułożone w sposób regularny.

P

F

3.

Żelazo jest przykładem polikryształu.

P

F

4.

Diament jest przykładem monokryształu.

P

F

5.

Kryształy mają tendencję do pękania wzdłuż płaszczyzn.

P

F

6.

Kryształ soli kuchennej zbudowany jest z jonów chloru i sodu.

P

F