Fizyka
 
Spotkania z fizyką 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bartłomiej Piotrowki
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Oceń prawdziwość zdań...

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Pogrubione litery oznaczają poprawne odpowiedzi:

1.

Niektóre owady mogą poruszać się po powierzchni wody dzięki temu, że woda ma bardzo małe napięcie powierzchniowe w porównaniu z innymi cieczami.

P

F

2.

Detergenty zmniejszają napięcie powierzchniowe wody.

P

F

3.

Wraz ze wzrostem temperatury napięcie powierzchniowe wody rośnie.

P

F