Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bartłomiej Piotrowki
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Oceń prawdziwość zdań...

1 Zadanie
2 Zadanie

 Pogrubione litery oznaczają prawidłową odpowiedź:

1.

Siła jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał.

P

F

2.

Jednostką siły jest kilogram.

P

F

3.

Punkt przyłożenia, kierunek, zwrot i wartość to cechy każdego wektora.

P

F

4.

Siła jest wielkością liczbową (czyli skalarną).

P

F