Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Zaznacz w jednym układzie współrzędnych zbiory 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

 

Zbiór A to zbiór takich punktów, których pierwsza współrzędna jest oddalona od zera o nie więcej niż 2 jednostki. 

Zbiór B to zbió takich punktów, których druga współrzędna jest oddalona od zera o nie więcej niż 3 jednostki. 

Iloczyn zbiorów A i B to zbiór punktów, które należą jednocześnie do zbioru A oraz do zbioru B.