Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Precyzyjnie zmierzona masa jądra atomu izotopu... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Precyzyjnie zmierzona masa jądra atomu izotopu...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Energię będziemy obliczać korzystając z wzoru:

 

Gdzie E jest energia wiązania, Δm jest deficytem masy, c jest prędkością światła.

   

Wiemy, że dla sodu:

 

Precyzyjnie zmierzona masa jądra wynosi:

    

Obliczamy teraz sumę mas neutronów i protonów:

 

Gdzie A jest liczbą masową, Z jest liczbą atomową, a wartości masy protonu i neutronu wynoszą:

 

 

Wówczas masa nukleonów wynosi:

 

     

Wiemy, że deficyt masy wynosi:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

    

Wówczas energia będzie wynosić:

     

Wiemy, że:

 

Wówczas energia wynosi:

  

Wówczas energia wiązania jednego nukleonu będzie miała postać: