Fizyka
 
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Oblicz masę jądra atomowego następujących izotopów... 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Oblicz masę jądra atomowego następujących izotopów...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Odczytujemy energię wiązania z wykresu:

  

     

 

Obliczamy deficyt masy dla poszczególnych pierwiastków korzystając z wzoru:

 

 

 

 

Wiemy, że deficyt masy jest różnicą pomiędzy sumą mas nukleonów, a masą jądra:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

Gdzie  A jest liczbą masową, Z jest liczbą atomową, a wartości masy protonu i neutronu wynoszą:

 

 

Wówczas dla poszczególnych pierwiastków otrzymujemy: