Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Przerysuj do zeszytu poniższą tabelę. Uzupełnij ją....

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Obliczamy energię wiązania dla poszczególnych pierwiastków. Korzystamy z wzoru:

 

Gdzie Δm jest deficytem masy, a c jest prędkością światła. Obliczamy deficyt masy z wzoru:

 

Gdzie m nuk jest sumą mas nukleonów obliczoną za pomoca wzoru:

 

a m j jest masą jądra obliczoną ze wzoru:

 

W powyższych wzorach m p jest masą protonu, m n jest masą neutronu, A jest liczbą masową, Z jest liczbą atomową. Wiemy, że:

 

 

Wówczas wzór na energię wiązania ma postać:

 

Dla poszczególnych izotopów będzie ona wynosić:

   

  

    

    

 

 

 

   

     

 

 

`E=(92*1,673*10^-27\ kg + (238-92)*1,675*10^-27\ kg - 238*1,661*10^-27\ kg)*(3*10^8\ m/s)^2= ` 

`= (1,539*10^-25\ kg + 2,446*10^-25\ kg - 3,953*10^-25\ kg)*9*10^16\ m^2/s^2 =3,15*10^-27\ kg * 9*10^16\ m^2/s^2 =`  

  `= 2,83 * 10^-10\ J= 2,83 * 10^-10 * 6,25*10^18\ eV=1,77*10^9\ eV=1,77*10^3*10^6\ eV=1,77*10^3\ MeV = 1770\ MeV` 

 

`"dla "^195_78"Pt"` 

`E=(78*1,673*10^-27\ kg + (195-78)*1,675*10^-27\ kg - 195*1,661*10^-27\ kg)*(3*10^8\ m/s)^2 = ` 

`= (1,305*10^-25\ kg + 1,960*10^-25\ kg - 3,239*10^-25\ kg)*9*10^16\ m^2/s^2 =2,57*10^-27\ kg * 9*10^16\ m^2/s^2 =`  

`= 2,32 * 10^-10\ J= 2,32 * 10^-10 * 6,25*10^18\ eV=1,45*10^9\ eV=1,45*10^3*10^6 \ eV = 1,14*10^3\ MeV= 1140\ MeV` 

 

`"dla "^40_20"Ca"` 

`E=(20*1,673*10^-27\ kg + (40-20)*1,675*10^-27\ kg - 40*1,661*10^-27\ kg)*(3*10^8\ m/s)^2= ` 

`= (3,346*10^-26\ kg + 3,350*10^-26\ kg - 6,644*10^-26\ kg)*9*10^16\ m^2/s^2 =5,20*10^-28\ kg * 9*10^16\ m^2/s^2 =`  

 `= 4,68 * 10^-11\ J= 2,32 * 10^-11 * 6,25*10^18\ eV=2,92*10^8\ eV=2,92*10^2*10^6\ eV = 2,92*10^2\ MeV=292\ MeV`    

`"dla "^58_28"Ni"` 

`E=(28*1,673*10^-27\ kg + (58-28)*1,675*10^-27\ kg - 58*1,661*10^-27\ kg)*(3*10^8\ m/s)^2= ` 

`= (4,684*10^-26\ kg + 5,025*10^-26\ kg - 9,634*10^-26\ kg)*9*10^16\ m^2/s^2 =7,56*10^-28\ kg * 9*10^16\ m^2/s^2 = `    

 `=6,8 * 10^-11\ J= 6,8 * 10^-11 * 6,25*10^18\ eV=4,25*10^8\ eV =4,25*10^2*10^6\ eV=4,25*10^2\ MeV=425\ MeV ` 

 

Na podstawie obliczonych danych i układu okresowego pierwiastków uzupełniamy tabelę: