Fizyka
 
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Oblicz częstotliwość fali, którą wyemituje elektron... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz częstotliwość fali, którą wyemituje elektron...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5* Zadanie
6* Zadanie

Odczytujemy z diagramu na stronie 35, że energia na poszczególnych poziomach wynosi:

 

 

Wówczas energia przejścia atomu wodoru z poziomy trzeciego na pierwszy wynosi:

 

 

Wiemy, że wzór na energię ma postać:

 

Gdzie E jest energią, h=6,63∙10 -34 J∙s jest stałą Plancka, f jest częstotliwością. Przekształcamy ten wzór tak, aby otrzymać częstotliwość:

 

 

Podstawiając dane liczbowe do wzoru otrzymujemy, że:

 

Z ryciny 1.1. na stronie 9 odczytujemy, że jest to promieniowanie nadfioletowe.