Fizyka
 
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
W kuchence mikrofalowej żywność podgrzewają... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W kuchence mikrofalowej żywność podgrzewają...

1 Zadanie
2 Zadanie
4 Zadanie
5* Zadanie
6 Zadanie

Wzór na energię ma postać:

 

Gdzie E jest energią, h jest stałą Plancka, f jest częstotliwością. Wiemy, że:

 

 

Podstawiając dane do wzoru otrzymamy energię fotonów w mikrofalówce:

  

Badamy teraz, czy ta energia jest większa, czy mniejsza niż energia fotonów światła.

Wiemy, że długość fali światła wynosi:

  

Wówczas energię obliczymy ze wzoru:

 

Gdzie c jest prędkością światła, a λ jest długością fali.

Dla λ=0,4 μm:

 

    

Dla λ=0,7 μm:

 

Z tego wynika, że energia fotonu w kuchence mikrofalowej jest mniejsza niż energia fotonów światła.