Fizyka
 
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Dlaczego "puste" krzesło podtrzymuje siedzącego na nim "pustego"... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dlaczego "puste" krzesło podtrzymuje siedzącego na nim "pustego"...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6* Zadanie

W naszym świecie, widzianym gołym okiem, możemy wyróżnic tylko dwa rodzaje sił. Są to siły grawitacyjne i elektromagnetyczne. Siły elektromegnetyczne dzielimy na siły magnetyczne i siły elektryczne. Wszystkie inne siły sa wynikiem działania sił elektromagnetycznych i grawitacyjnych.

Na człowieka oraz na krzesło działa siła grawitacji. Można ją opisać przy pomocy prawa powszechnego ciążenia, które mówi, że siła działająca na dwa ciała jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Można to przedstawić wzorem:

 

gdzie m 1 , m 2 sa masami, r jest odległością, G jest stałą grawitacyjną

Mamy tu jednak do czynienia z przypadkiem "pustego" krzesła i "pustego" człowieka. Jednak wiemy, że krzesło i człowiek składa się z atomów, które oddziałują ze sobą. Każdy atom składa się z ładunków. Załóżmy że są to ładunki punktowe o wartościach:

 

Zapiszmy dla nich powyższe prawo z ładunkami, z ta różnicą, że nie będziemy mieć teraz stałej grawitacyjnej G tylko inny współczynnik proporcjonalności. Oznaczmy go jako k.

 

Działająca siła będzie siłą elektryczną, a prawo ją opisujące nazywamy prawem Coulomba.