Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Dwa traktory wyciągają z błota samochód... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dwa traktory wyciągają z błota samochód...

17.8 Zadanie
17.9 Zadanie
17.10 Zadanie
17.11 Zadanie

Musimy na początek obliczyć wartość x z rysunku. Wykorzystamy do tego funkcję cosinusa:

 

 

  

`"x"=7,25\ "kN"` 

Cała wartość siły wypadkowej jest równa:  

`"F"_"wyp"=2*"x"=2*7,25\ "kN"` 

`"F"_"wyp"=14,5\ "kN"`