Fizyka
 
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Na rysunku przedstawiono siły działające... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na rysunku przedstawiono siły działające...

16.4 Zadanie
16.5 Zadanie
16.6 Zadanie
16.7 Zadanie

Wypadkowa jest równa zeru, wtedy kiedy wszystkie działające na ciało siły równoważą się. 

A. siły działają w tym samym kierunku, więc nie będą się równoważyć, wypadkowa będzie ich sumą czyli będzie wynosić 6 N

B. suma sił działających w lewo wynosi:

 

a działających w prawo:

 

Mają przeciwne zwroty, więc wypadkowa będzie ich różnicą:

 

C. Siły działające w prawo i lewo będą się równoważyć, ale mamy jeszcze siłę działającą w górę, której nic nie równoważy. Zatem wypadkowa siła działająca na to ciało nie będzie równa zero.

D. Siły mają przeciwne zwroty, więc wypadkowa będzie ich różnicą. Siła działająca w dół w lewo:

 

A suma sił działających w górę w prawo wynosi:

 

Wypadkowa siła wynosi:

 

E. Siły mają przeciwne zwroty więc wypadkowa będzie ich różnicą. W górę suma sił wynosi:

 

A w dół:

 

Wypadkowa ma zatem wartość:

 

Poprawna jest więc odpowiedź: B.