Fizyka
 
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wykres na rysunku 13.3 przedstawia... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wykres na rysunku 13.3 przedstawia...

13.1 Zadanie
13.2 Zadanie
13.3 Zadanie

 

Ruch trwał 30 s

 

W tym czasie człowiek przebył drogę 50 m. 

 

Średnią prędkość obliczamy ze wzoru:

 

 

Etap

Początek i  koniec

Czas trwania

Droga

Prędkość

1

od t = 0 s do t = 10 s

10 s

40 m

4 m/s

2

od t = 10 s do t = 30 s

20 s

10 m

0,5 m/s

 Prędkość obliczamy ze wzoru:

 

 

 

Średnia arytmetyczna prędkości:

 

Odpowiedź: prędkość średnia nie jest równa średniej arytmetycznej prędkości w poszczególnych etapach ruchu.