Matematyka
 
Matematyka z plusem 5. Geometria. Wersja A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

|AB|=4,5cm

|BC|=2,5cm

|CA| = 3cm

Obwód = 4,5cm+2,5cm + 3cm = 10cm