Fizyka
 
Ciekawa fizyka 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Ogrzewano trzy różne substancje... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Ogrzewano trzy różne substancje...

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Substancje mają jednakowe masy oraz temperatury początkowe i końcowe, zatem:

 

Ciepło właściwe oblicza się ze wzoru:

 

Z powyższych informacji wynika, że w naszym wypadku ciepło właściwe jest wprost proporcjonalne do dostarczonego ciepła:

 

Prowadzi to do wniosku, ze najmniejsze ciepło właściwe ma substancja C.