Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Oblicz energię, którą należy dostarczyć...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

 

 

   

 

 

Z tablic odczytujemy, że gęstość wody wynosi: 

 

Wzór na gęstośc przekształcamy tak, aby znaleźć masę:

 

 

Podstawiamy dane:

 

 

Teraz możemy obliczyć energię: 

  

 

 

`"Q"=630\ "kJ"` 

Odpowiedź: Należy dostarczyć 630 kJ energii.